Παρακάτω μπορείτε να ζητήσετε να σας στείλουμε μέσω email, τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο ή την εταιρία μας.
Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες υπηρεσίες στην ιστοσελίδα μας που συλλέγουν τα προσωπικά σας δεδομένα. Ελέγξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να διαγραφούν. Αυτό θα στείλει ένα αίτημα στον διαχειριστή του ιστότοπου. Θα ειδοποιηθείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόλις γίνει αυτό.
Your Comments left on our website - Σχόλια ΣΑΣ σε αυτό τον ιστότοπο
Comments are data entered by users in comments areas / Αν έχετε αφήσει σχόλια στην ιστοσελίδα μας, μπορούν να διαγραφούν
Your Posts left on our website - Άρθρα Σας σε αυτό τον ιστότοπο
Articles/posts author data / Αν έχετε αφήσει άρθρα στην ιστοσελίδα μας, μπορούν να διαγραφούν
Your User Data - Τα Δεδομένα Σας
User data stored as user meta data in our database / Όλα τα δεδομένα σας (χρήστη) από την βάση μας μπορούν να διαγραφούν
Below, you can send a request to have your data rectified by the website admin. Enter what you would like to be rectified. You will be notified by e-mail once this is done.
Ελληνικα